Hoe het werkt

Hoe het werkt

Om de kosten laag te houden willen we geen geld lenen om zonneparken te bouwen. Daarom geven we pas opdracht om een zonnepark te bouwen als alle paneeldelen verkocht zijn. Daarom volgen we de volgende stappen:

Stap 1: Belangstellingsregistratie

Op onze website zie je alle zonneparken waar we van de eigenaar van het dak toestemming hebben om een zonnepark te bouwen. Deze zonneparken hebben de status: Belangstellingsregistratie. De postcodegebieden die aan deze zonneparken mee kunnen doen zijn daar vermeld. Op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn om mee te doen gaan we naar stap 2. Aanmeldingen om mee te doen verplichten de aanmelders niet om mee te doen.

Stap 2: Inschrijving

Als er voldoende belangstelling is om mee te doen gaan we offertes opvragen. De totale kosten van het zonnepark worden gedeeld door 100. De totale kosten bestaan uit:

  • de eenmalige aanschafkosten
  • de jaarlijkse onderhoudskosten
  • de verzekeringskosten
  • de administratie kosten

Op dat moment weten we pas hoeveel paneeldelen er te koop gezet kunnen worden. En we weten dan wat de opbrengst is van 1 paneeldeel. Als dit bekend is wordt de inschrijving geopend. Dit is bij het zonnepark te herkennen aan de status: Inschrijving.

Stap 3: Verkoop

Iedereen die heeft ingeschreven krijgt van ons een offerte met het aanbod. Bij de offerte zit een contract. Als alle deelnemers hun contract ondertekend hebben en het aankoopbedrag hebben betaald gaan we opdracht geven om het zonnepark te bouwen. Op dit moment krijgt het zonnepark de status: Verkoop.

Stap 4: Productie

Als het zonnepark is opgeleverd en stroom opwekt gaat DEZo de energieleveranciers informeren over de verdeling van de opbrengst. De energieleveranciers brengt de opbrengst uit het zonnepark in mindering op de stroom die geleverd is door de energieleverancier. Vanaf dat moment verdien je geld met je paneeldelen!

 

Postcoderoos

De zonneparken die we aanbieden zijn gekoppeld aan het Postcoderoosgebied.
De Postcoderoos is een idee van PostNL. Een Postcoderoosgebied is een postcodegebied met de daaraan grenzende andere postcodegebieden.

De Belastingdienst heeft dit idee overgenomen en stelt dat inwoners alleen mee kunnen doen als ze wonen in een postcodegebied waarin een zonnepark staat waar ze paneeldelen hebben gekocht die stroom opwekt.

Bijvoorbeeld:

Als het zonnepark in postcodegebied 2728 stroom opwekt dan mogen inwoners in postcodegebied 2727 daar paneeldelen kopen en van de korting op belasting gebruik maken. Deze regeling noemt de Belastingdienst Verlaagd Tarief.

Om aan deze regeling te kunnen meedoen moet je van de Belastingdienst aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Ten eerste moet je wonen in het postcoderoosgebied.
  • Ten tweede moet je lid worden van een coöperatie.

De coöperatie is de eigenaar van het zonnepark waar je aan meedoet. Als lid van de coöperatie ben je mede-eigenaar. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de coöperatie heb je altijd inspraak.

De Belastingdienst stelt ook eisen aan de coöperatie:

  • De coöperatie moet een rechtspersoon zijn en zorgdragen voor een goede administratie van de deelnemers in het zonnepark.
  • De coöperatie moet vooraf toestemming vragen bij de Belastingdienst om van de regeling Verlaagd Tarief gebruik te maken.

Als deelnemers verhuizen buiten het postcoderoosgebied mogen ze van de Belastingdienst niet langer gebruik maken van de voordelen van de regeling Verlaagd tarief. De controle hierop leggen ze in eerste instantie bij de coöperatie. Het is dus zeer belangrijk dat elke deelnemer de coöperatie tijdig informeert als ze gaan verhuizen.

Als je buiten het postcoderoosgebied verhuist zal je dus de paneeldelen moeten verkopen. Dat kan bijvoorbeeld aan de nieuwe bewoner. Als dat niet mogelijk is kan de coöperatie helpen bij de verkoop van de paneeldelen. De coöperatie maakt een wachtlijst van inwoners die belangstelling hebben.

Naast de Belastingdienst zijn er ook nog energieleveranciers die mee moeten werken. Niet alle energieleveranciers willen meedoen aan een Postcoderoos project. Het kan dus zo zijn dat je van energieleverancier moet wisselen.

Meer informatie;

Als je wilt weten welke energieleveranciers meedoen aan Postcoderoos projecten ga je naar; https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee

Voor achtergrondinformatie over Postcoderoos kun je ook terecht op;
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/regeling-in-het-kort

Informatie over “Verlaagd tarief” is ook te vinden op de website van de Belastingdienst;
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/energiebelasting/energiebelasting

Wil je paneeldelen kopen?

Door het formulier hiernaast volledig in te vullen en in te sturen geef je aan dat je interesse hebt om paneeldelen te kopen. We nemen contact met je op als er paneeldelen in een zonnepark in jouw postcodegebied vrij komen.

Controleer jouw postcode

 

In samenwerking met: